หน้าแรก

Slide 1

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-609675-7 , 089-9388616

Slide 1

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-609675-7

previous arrow
next arrow

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
บุคลากรในหน่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาล

ข้อมูลด้านต่างๆ

ข้อมูลด้านงบประมาณ
แบบประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับงานกองช่าง
ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข

คุณธรรมและความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
รายงานประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ITA

ITA ปีงบประมาณ 2565
ITA ปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารเผยแพร่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติราชการ
ดาวน์โหลดเอกสาร
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สาระน่ารู้ต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

QR CODE สำหรับชำระ
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมขยะ

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมทั้งหมด

สายด่วนผู้บริหาร

นายวินัย แพทย์รังษี
นายกเทศมนตรี
โทร. 0819453097

นายชาญชัย  ทีหอคำ
ปลัดเทศบาล
084-8013556

02/10/2566 จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2566
29/09/2566 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2566
28/09/2566 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
28/09/2566 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันจัดเก็บขยะมูลฝอย
28/09/2566 ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25/09/2566 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
25/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
25/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเขาตานก โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอยดีปลี หมู่ที่ 9 จำนวน 14 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2566 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดความจำเป็น
08/09/2566 ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาตานก โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอยดีปลี หมู่ที่ 9 จำนวน 14 ต้น เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ระบบการบริการ E-Service

Q&A / ช่องทางการติดต่อ