ประกาศ เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศ เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประชาสัมพันธ์กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มที่มีสิทธิฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เริ่มเดือนพฤษภาคม 2566 ทุกวันพฤหัสบดี(ยกเว้นวันหยุดราชการ)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2565

1 2 19
Q&A / ช่องทางการติดต่อ