ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

16/08/2565 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/04/2565 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
26/04/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
22/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
10/04/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
15/03/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั้งล้ง-รำฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยมานุสร ซอย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/02/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
08/02/2565 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั๊วล้ง-รำฆ้อ หมู่ 7 ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั๊วล้ง-รำฆ้อ หมู่ 7 ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยมานุสร ซอย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (3 กุมภาพันธ์ 2565)
01/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565)
22/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
20/01/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
12/12/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
10/11/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
25/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 4
29/09/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาตาเตียง-ซอยต้นสน หมู่ที่ 1 ต.ท่าใหม่ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองไม้หอม(ณัฐกนกรีสอร์ท) ต.ท่าใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
05/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3
02/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6(บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/06/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เม.ย.64-ก.ย.64)
12/06/2564 ประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6(บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยหนองจระเข้(บ้านลุงจิว) หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
09/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2
08/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1
16/10/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
01/10/2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
12/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/08/2563 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2563 ประกาศสัญญาจ้างโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 15-6-63
18/04/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
09/03/2563 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถีเชื่อมเขาซอย 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
16/10/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
02/10/2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
22/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
22/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
25/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 4
05/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3
09/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2
08/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1

ติดต่อเรา