ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

29/10/2564 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
21/10/2564 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565
07/10/2564 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี พ.ศ.2565
09/03/2564 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ปี 2564
27/11/2563 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
15/06/2563 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ปี 2563
29/11/2562 ประกาศ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ติดต่อเรา