ข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

25/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเขาตานก โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอยดีปลี หมู่ที่ 9 จำนวน 14 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14/09/2566 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดความจำเป็น
08/09/2566 ประกาศ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาตานก โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอยดีปลี หมู่ที่ 9 จำนวน 14 ต้น เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/09/2566 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่หมดความจำเป็น
08/09/2566 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้รูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาตานก โดยการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างถนนซอยดีปลี หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidging)
31/08/2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ซอยพลอยแหวน 8/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/07/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
04/07/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566
08/06/2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซอยดีปลี หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/06/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566
05/05/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566
25/04/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
25/04/2566 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
04/04/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
16/03/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงคลองกำยานถึงสะพาน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลเนินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/03/2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงคลองกำยานจนถึงสะพาน เชื่อมต่อ เทศบาลเนินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/03/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
06/02/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 29 หมู่ที่ 6,7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จ.หวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรุจิรวงศ์ ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/02/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566
20/01/2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13/01/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาพลอยแหวน โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนศรีบุญเรือง หมู่ที่ 3,4,6,7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 63 ต้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/01/2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย(ตามมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09/01/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
06/01/2566 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (9 มกราคม 2566)
05/01/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565
28/12/2565 ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาพลอยแหวน โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนศรีบุญเรือง หมู่ที่3,4,6,7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 63 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/12/2565 ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง งานประกวดราคาจ้าง งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเขาพลอยแหวน โดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนศรีบุญเรือง หมู่ที่3,4,6,7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 63 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/12/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
04/11/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
11/10/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05/10/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
05/10/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
04/09/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
16/08/2565 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 8/1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
07/07/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
04/07/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
06/06/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565
06/05/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
27/04/2565 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
26/04/2565 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
22/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
10/04/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
15/03/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
22/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั้งล้ง-รำฆ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยมานุสร ซอย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/02/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
08/02/2565 ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั๊วล้ง-รำฆ้อ หมู่ 7 ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิมซอยถนนรอบหมู่บ้าน-ถนนสายตั๊วล้ง-รำฆ้อ หมู่ 7 ต.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น ถนนนิยมานุสร ซอย 15 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (3 กุมภาพันธ์ 2565)
01/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565)
22/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
20/01/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
12/12/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
10/11/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
25/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 4
29/09/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาตาเตียง-ซอยต้นสน หมู่ที่ 1 ต.ท่าใหม่ จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองไม้หอม(ณัฐกนกรีสอร์ท) ต.ท่าใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
05/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3
02/07/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6(บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/06/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เม.ย.64-ก.ย.64)
12/06/2564 ประกาศราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6(บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยหนองจระเข้(บ้านลุงจิว) หมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
09/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2
08/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1
16/10/2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
01/10/2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
12/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยการลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยสามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/08/2563 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/06/2563 ประกาศสัญญาจ้างโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 15-6-63
18/04/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)
09/03/2563 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถีเชื่อมเขาซอย 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)
16/10/2562 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
02/10/2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
06/01/2566 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (9 มกราคม 2566)
30/09/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2565)
30/09/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2565)
30/09/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (30 กันยายน 2565)
05/09/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (5 กันยายน 2565)
03/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (3 กุมภาพันธ์ 2565)
01/02/2565 ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 กุมภาพันธ์ 2565)
01/10/2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
02/10/2562 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
04/07/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566
25/04/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
09/01/2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
05/10/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
07/07/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2565
22/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
22/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
25/10/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 4
05/07/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 3
09/04/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 2
08/01/2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกในการซื้อจ้างฯ ไตรมาสที่ 1
04/07/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566
05/06/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566
05/05/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566
04/04/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566
01/03/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
01/02/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566
05/01/2566 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565
08/12/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
04/11/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565
27/04/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค.65)
18/06/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (เม.ย.64-ก.ย.64)
10/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)
18/04/2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค.63)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ