ประกาศอำเภอท่าใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศอำเภอท่าใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยดีปลี หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

โปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางงานก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยดีปลี หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

1 2 15
Q&A / ช่องทางการติดต่อ