มาตรการการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19

ด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดจันทบุรีกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดยังคงมีการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และในเขตพื้นที่ตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน พบมีผู้ติดเชื้อด้วยในขณะนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ และ ส่งพัสดุ/ไปรษณีย์ไทย ณ จุดบริการด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หรือ ติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง
✅ โทรศัพท์ : 039-609675-7 , 089-9388616
✅ เฟสบุ๊ค : ทต.เขาวัว พลอยแหวน
✅ ไลน์ : khaovovl-ploywan

ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขออภัยในความไม่สะดวกQ&A / ช่องทางการติดต่อ