มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวที่สัมผัสเสี่ยงสูงพร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นางจิตรลดา สุทธิผล (สมาชิกสภาเทศบาลฯ)

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค)

ทต.เทศบาลเขาวัว-พลอยแหวน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในสถานที่กลุ่มเสี่ยง บริษัทไทยวัฒน์วิศวการทาง

อังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. งานบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

โครงการขุดลอกร่องทางระบายแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันที่ 17/09/64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กองช่างเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการขุดลอกร่องกำจัดดินโคลน ขยะ และวัชพืช

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

กิจกรรมตรวจคัดกรองหาเชื้อ ATK พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์สาขาจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัวและสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่

ตรวจรับงานจ้าง “โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยนิยมานุสร 6 (บ้านนายสาคู) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว”

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจรับงาน

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มผู้ที่กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิตย์ สิมอวย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

กิจกรรมปลูกต้นไม้และติดตั้งป้ายเขตพื้นที่ป่าเขาพลอยแหวนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าเขาพลอยแหวน

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 14.00น. นายนิตย์ สิมอวย (รองนายกเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน)

ทต.เขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินงานตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้ยื่นล้ำแนวสายไฟฟ้าริมทางสาธารณะ ซ.ดีปรี ม.9

03/09/64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้

1 2
ติดต่อเรา