โรงพยาบาลท่าใหม่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564)

โรงพยาบาลท่าใหม่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (💉เข็ม 1 Sinovac และ 💉💉เข็ม 2 AstraZeneca ) สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลเขาวัวและตำบลเขาบายศรี ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมพิศาลธรรมคุณ โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1. ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค
3. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
>>สำหรับประชาชน
<< ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่

✅ แจ้งข้อมูลจองวัคซีน ได้ที่ อสม.ใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.เขาวัว โทร.039-494135

✅ ภายในเวลา 15.00 น. ของวันพุธที่ 15 กันยายน 2564ข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัว

Q&A / ช่องทางการติดต่อ