กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

(ภาคเช้า) เวลา 07.00 – 07.30 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและพิธีตักบาตร (ข้าวสาร-อาหารแห้ง) แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

Q&A / ช่องทางการติดต่อ