ประเมินภาวะสุขภาพผู้ป่วยติดเตียงตำบลเขาวัว

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาวัว และผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงตำบลเขาวัว เข้าประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจเยี่ยมและมอบแพมเพริสและถุงมือ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและคนพิการฯ จำนวน 6 ราย

Q&A / ช่องทางการติดต่อ