ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน 48 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดีของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าศึกษาดูงานไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร

Q&A / ช่องทางการติดต่อ