การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2565

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยมี นายปฏิณญา พานิชอัตรา (นายอำเภอท่าใหม่) เป็นประธาน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ