กิจกรรม Kick off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จัดกิจกรรม Kick off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี” โดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) นายสนทรรศ จันทรอุทัย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) และ นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาล) นำพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกิจกรรม Kick off “ฟื้นชีวิตถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดจันทบุรี” ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ