กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ อำเภอท่าใหม่ (หลังใหม่) บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร (นายอำเภอท่าใหม่) เป็นประธานในพิธี ปลูกต้นโกสน จำนวน 2,000 ต้น บริเวณริมถนนหน้าที่ว่าการอำเภอท่าใหม่(หลังใหม่) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างความสวยงาม อันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ