มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีคำสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัวและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Q&A / ช่องทางการติดต่อ