หน้าแรก

Slide 1

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-609675-7

Slide 1

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120

โทรศัพท์ : 039-609675-7

previous arrow
next arrow

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
บุคลากรในหน่วยงาน
สมาชิกสภาเทศบาล

ข้อมูลด้านต่างๆ

ข้อมูลด้านงบประมาณ
แบบประเมินประจำปี 2565
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง
ข้อมูลเกี่ยวกับงานกองช่าง
ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลเกี่ยวกับงานกองการศึกษาฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข

คุณธรรมและความโปร่งใส

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
รายงานประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ITA

ITA ปีงบประมาณ 2565
ITA ปีงบประมาณ 2566

คลังความรู้

คู่มือการปฏิบัติราชการ
คู่มือประชาชน
สาระน่ารู้ต่างๆ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
ข่าวล่าสุด

ข่าวกิจกรรม

<< ดูกิจกรรมทั้งหมด >>
20/03/2566 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
16/03/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงคลองกำยานถึงสะพาน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลเนินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/03/2566 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
14/03/2566 เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ระหว่างวันที่ 16 -24 มีนาคม 2566
01/03/2566 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
28/02/2566 ประกาศ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป
27/02/2566 กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
16/03/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงคลองกำยานถึงสะพาน เชื่อมต่อเทศบาลตำบลเนินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/03/2566 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงคลองกำยานจนถึงสะพาน เชื่อมต่อ เทศบาลเนินสูง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06/02/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร โดยลงแอสฟัสท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจรเดิม ซอยพลอยแหวน 29 หมู่ที่ 6,7 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จ.หวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2566 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรุจิรวงศ์ ซอย 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ระบบการบริการ E-Service

Q&A / ช่องทางการติดต่อ