รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมหรือการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ปี 2566

กิจกรรมหรือการดำเนินการ ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ปี 2566

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ประจำปี พ.ศ. 2566

มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ เทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ประจำปี พ.ศ. 2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว – พลอยแหวน ประจำปี พ.ศ. 2566

1 2 3
Q&A / ช่องทางการติดต่อ