ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ( แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต )

ขอเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ( แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีเสียชีวิต ) ในวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ( ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ ) #หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ศาลเจ้าพ่อห้วยระกำ หมู่ที่ 4 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ