มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 3,7 ต.พลอยแหวน และ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) และสนับสนุนชุดตรวจ ATK (สำหรับผู้กักตัวที่ต้องตรวจซ้ำ) รวม 3 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีคำสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้ง พ่นยาฆ่าเชื้อและแนะนำวิธีทำความสะอาด และการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัวและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Q&A / ช่องทางการติดต่อ