มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มผู้ที่กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง พื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีคำสั่งให้กักกันตัว 14 วันอยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ