ขอขอบคุณผู้สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ขอขอบคุณ นางอรษา สุทธิวงษ์ ม.7 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ที่ให้การสนับสนุน ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่ม มอบให้กับเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เพื่อจัดทำถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดย นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นผู้รับมอบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Q&A / ช่องทางการติดต่อ