มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ นายอภิสิทธ์ สุขพิชัย (เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 4,6,7 ต.พลอยแหวน และ หมู่ที่ 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จำนวน 4 ครัวเรือน แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) แก่ผู้ป่วยติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation (HI) โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้งแนะนำในการปฏิบัติตนระหว่างพักการรักษาและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Q&A / ช่องทางการติดต่อ