ทต.เขาวัว-พลอยแหวน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มผู้ที่กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนิตย์ สิมอวย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) ช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่ ม.6 ต.เขาวัว จำนวน 2 ครัวเรือน และ ม.7 ต.พลอยแหวน จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีหลักเกณฑ์ตามที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีคำสั่งให้กักกันตัว 14 วันอยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ