กิจกรรมตรวจคัดกรองหาเชื้อ ATK พนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์สาขาจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวัวและสาธารณสุขอำเภอท่าใหม่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกด้วยวิธีตรวจแบบ ATK ให้กับพนักงานบริษัทโกลบอลเฮ้าส์สาขาจันทบุรี กลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ โดยมี นายนิตย์ สิมอวย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) นายอภิสิทธิ์ สุขพิชัย (เลขานุการฯ) กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาวัว และเจ้าหน้าที่งานบริหารสาธารณสุขเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่สำรวจและดำเนินการป้องกันตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป

Q&A / ช่องทางการติดต่อ