เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน รับผู้เสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อรอบที่ 2

เวลา10.00 ขอขอบคุณทางเทศบาลตำบลเขาวัวพลอยแหวน โดยท่านรองนายกฯสนทรรศ จันทอุทัย ที่ช่วยประสานงานรถเทศบาลๆฯมารับผู้เสี่ยงสูงไปตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเขาวัวพลอยแหวนร่วมมาปฏิบัติงาน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ