ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ