ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟู คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ ส่งมอบให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาวัว และ รพ.สต.พลอยแหวน ช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ