ขอเชิญชวนร่วม รับชมและรับฟังในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.จันทบุรี) ความถี่ F.M.90.25 MHz และ A.M. 1125 KHz

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมรับชมและรับฟัง “รายการ ผู้ว่าฯ พบประชาชน” 🔊 ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น. 📻 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.จันทบุรี)🎙ความถี่ F.M.90.25 MHz และ A.M. 1125 KHz ( https://radiochanthaburi.prd.go.th/th/radio/info/index )หรือติดตามรับฟังทางช่องทางอื่นๆ

เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน ทราบถึงการทำงานของรัฐบาล ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆ รวมถึง ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนได้รวดเร็ว ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่

Q&A / ช่องทางการติดต่อ