ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้าง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 90 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาประยุกต์ใช้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนต่อไป

Q&A / ช่องทางการติดต่อ