พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายควบคุมการแพร่กระจายของยุงลายและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาในพื้นที่ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสนทรรศ จันทอุทัย (รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเขาววัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในแหล่งชุมชนที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5,6,7 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของยุงลายและป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกและชิคุนกุนยาในพื้นที่ชุมชน

ทั้งนี้ ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายโดยคว่ำภาชนะที่มีน้ำขังบริเวณที่พักอาศัย

Q&A / ช่องทางการติดต่อ