ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ด้วยระบบ QR CODE

ท่านสามารถชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยได้ง่ายๆ เพียงแสกน QR CODE ชำระเงินได้ทันที เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้เสียภาษีโดยไม่ต้องเดินทางมาชำระด้วยตนเอง

สอบถามยอดการชำระเงิน หรือ ส่งหลักฐานการโอน ได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โทร.039-609677 , 089-9388616 , Line ID : khaovovl

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Q&A / ช่องทางการติดต่อ