เก็บขยะเพื่อต้อนรับการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบตัดสิน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลพลอยแหวน และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่รักษาความสะสาด โดยการจัดเก็บขยะมูลฝอย ป้ายโฆษณาที่ชำรุดและไม่ได้ใช้งานแล้ว ตลอดแนวถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เพื่อต้อนรับการตรวจประเมินและคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบตัดสิน)

Q&A / ช่องทางการติดต่อ