มีข่าวดีมาบอก…

สมาชิก กอช. ออมเงินสะสมเพิ่มได้แล้ว สูงสุด 30,000 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบตามช่วงอายุสูงสุด 1,800 บาทต่อปี

เมื่ออายุ 60 ปี เตรียมรับเงินบำนาญรายเดือนจาก กอช. ไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อย่ารอช้ามีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกได้เลย ไลน์ กอช. “@nsf.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

อ่านเพิ่มเติม……….

Q&A / ช่องทางการติดต่อ