โปรดช่วยกันรักษาทำความสะอาด ทิ้งขยะลงถัง ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่สาธารณะ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดช่วยกันรักษาทำความสะอาดทิ้งขยะลงถังที่จัดเตรียมไว้ ไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นในที่สาธารณะ หรือนำมากองทิ้งไว้บริเวณโดยรอบถังขยะ ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด

หากพบเห็นการทิ้งขยะในที่สาธารณะ โปรดแจ้งมายัง

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สำนักปลัด งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

☎ 039-609675 , 089-9388616

Q&A / ช่องทางการติดต่อ