บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (สระแก้ว)

ชื่อสถานที่สำคัญ : สระแก้ว (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์)

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลพลอยแหวน  หมู่ที่ 6  ตำบลพลอยแหวน  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

ก่อสร้างเมื่อ : ไม่แน่ชัด

ประวัติ : สระแก้ว  เป็นชื่อหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลเขาพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ตามตำนานกล่าวว่า  น้ำที่สระแก้วอยู่ใกล้กับเขาสระแก้ว  เมื่อกาลนานหลายชั่วอายุคนมาแล้ว  มีผู้ไปพบสระน้ำแห่งหนึ่ง  อยู่ในป่าทึบปราศจากบ้านคน  น้ำในสระเต็มเปี่ยมและใสบริสุทธิ์  จนเห็นเป็นสีมรกต  มีปลานานาชนิดอาศัยอยู่  สามารถมองเห็นถนัด  ปลาที่อยู่ในสระก็ปราศจากคนรบกวน  ข้างสระน้ำมีต้นตาลต้นใหญ่งอกงามเขียวชอุ่มอยู่เป็นนิจ  ในสระปรากฎมีแสงสว่างเป็นวงเขียวคล้ายแก้ว  เป็นวงรอบสระ อีกประการหนึ่งมีผู้เห็นแสงสว่างจากต้นตาล  แล้วแสงสว่างนั้นสะท้อนลงไปในสระด้วยความใสสะอาดของน้ำในสระนั้น  การที่มีผู้แลเห็นน้ำในสระนี้คล้ายแก้วอยู่ก้นสระ  ประกอบกับเหตุอัศจรรย์ได้ปรากฏอยู่เนืองๆ  ทำให้ชาวบ้านที่ทราบเรื่องต่างก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  และได้ให้ชื่อสระนี้ว่า  “สระแก้ว”

โบราณสถานที่สำคัญ : สระน้ำโบราณ  เป็นแห่งหนึ่งในน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วราชอาณาจักร  รวม  18  จังหวัด ที่ได้นำมาประกอบพระราชพิธีสำหรับสรงพระมรุธาภิเษก งานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  เริ่มต้นตั้งแต่รัชกาลที่ 5  มาจนถึงรัชกาลที่ 9 ทางกรมศิลปากร  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน  ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  2530  และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 104  ตอนที่ 18 ลงวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2530 มีพื้นที่โบราณสถานประมาณ 2 งาน 16 ตารางวา

Q&A / ช่องทางการติดต่อ