ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy” พร้อมมอบ นโยบาย “งดรับ งดให้ ของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ และตามปกติประเพณีนิยม No Gift Policy” เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ