แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนให้ระวังการเก็บเห็ดป่ามาปรุงอาหาร เนื่องจากเห็ดที่ขึ้นในป่ามีลักษณะคล้ายกันจนโดยเฉพาะระยะตูม ดูด้วยตาเปล่าไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นเห็ดที่กินได้หรือเห็ดพิษ และเมื่อกินเห็ดพิษเข้าไปจะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และถ่ายเหลว หากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าเป็นเห็ดพิษไม่ควรนำมาปรุงอาหาร 🍄🍄🍄

✅ วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลดอาการดูดซึมพิษเห็ดด้วย #ถ่านกัมมันต์ ในปริมาณ 50 กรัม และรีบไปสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที

Q&A / ช่องทางการติดต่อ