สื่อรณรงค์ความปลอดภัย และวินัยจราจร สติ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565

วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2565 (5 วัน)

ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 (4 วัน)

ระหว่างวันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2565 (4 วัน)

แจ้งเหตุอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.สายด่วน 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ หรือ ดาวน์โหลด Application EMS

ติดต่อเรา