จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำโดย นายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทางขึ้นวัดเขาพลอยแหวน ต.พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

Q&A / ช่องทางการติดต่อ