การประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โดยนายวินัย แพทย์รังษี (นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) เป็นประธานการประชุมประชาคมตำบล เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมตำบลเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประเด็นอื่นๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

Q&A / ช่องทางการติดต่อ