สินค้า OTOP (บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด)

บริษัท จันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด


จังหวัดจันทบุรี ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองผลไม้ เป็นแหล่งปลูกผลที่มีคุณภาพ และมีรสชาติที่ดี และเป็นที่ตั้งของบริษัทจันทบุรี ฟรุ๊ต โปรดักส์ จำกัด บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538 จากครอบครัวเกษตรกรเล็กๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อแปรรูปผลไม้ภายในสวนของตนเองและจากสวนของเกษตรกรภายในจังหวัดในรูปแบบผลไม้กรอบและผลไม้กวน ต่อมาในปี 2548 ทางบริษัทได้เริ่มนำเทคโนโลยีการผลิตอาหารด้วยกระบวนการทอดกรอบผลไม้ด้วยระบบสุญญากาศ (Vacuum Fried) ซึ่งสามารถแปรรูปผลไม้อบกรอบได้หลายหลายชนิด อาทิ มะม่วงกรอบ,สับปะรดกรอบ,ขนุนกรอบ, และ กล้วยกรอบ ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้ผลไม้กรอบและลดน้ำมันในผลไม้ได้มากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีก เช่น ทุเรียนทอดกรอบ มังคุดกวน สละกวน สับปะรดกวน มะม่วงกวน ทุเรียนกวน กล้วยกวน ท๊อฟฟี่ทุเรียน ท๊อฟฟี่กะทิใส่ถั่ว ในปี 2559 เนื่องจากความนิยมในการรับประทานอาหารสุขภาพ บริษัท จึงได้เริ่มต้นการแปรรูปผลไม้ด้วยระบบฟรีซดราย (freeze dried) ผลไม้ที่ได้จากกระบวนการนี้ จะคงรสชาติของผลไม้และสารอาหารต่างๆอย่างครบถ้วนไม่มีการแต่งสีกลิ่นและสารเคมีถนอมอาหารอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์อาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง และผลิตภัณฑ์หลักของเรา คือ ทุเรียนฟรีซ ดรายปัจจุบันทางบริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ บุญเที่ยง และ แบรนด์ บีฟรุ๊ต ซึ่งมีจำหน่ายใน Top supermarket และ Big C super store ทั่วประเทศ และยังรับผลิต OEM ภายใต้แบรนสินค้าอื่นอีกด้วยเลขที่ 33/2 ถนนเทศบาลสาย 1 ซอย 6 หมู่ 5 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120วันและเวลาทำการ:จันทร์ – ศุกร์ / 08.00 – 17.00 น.039494094 หรือ 0611788883http://www.beefruits.com/https://www.facebook.com/Bee-Fruitscf.pd@hotmail.comQ&A / ช่องทางการติดต่อ