มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จำนวน 2 ครอบครัว เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ