เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ส่งมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนให้กับ รพ.สต.เขาวัว ตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ร.อ.หญิงสุรีพักตร์ ข่าลา เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหว ส่งมอบชุดตรวจหาเชื้อโควิด Antigen Test Kit (ATK) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาวัว ใช้ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในประชาชนตำบลเขาวัว ผู้ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงและอยู่ระหว่างกักตัว เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Q&A / ช่องทางการติดต่อ