กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 2564

นที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลเขาวัวและตำบลพลอยแหวน เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564

Q&A / ช่องทางการติดต่อ