ติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม กำกับ ประเมินผล และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และกองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ