กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564

กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
สภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี จึงขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF

ประชุมสภา-วิสามัญ-สมัยที่-1-ปี-64

Q&A / ช่องทางการติดต่อ