โรงพยาบาลท่าใหม่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

โรงพยาบาลท่าใหม่ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (💉เข็ม 1 Sinovac และ 💉💉เข็ม 2 AstraZeneca ) สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลพลอยแหวนในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ วัดพลูยาง (วัดพุทธคยาราม) ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้1. ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป2. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค3. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป>>สำหรับประชาชน<< ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่

✅ แจ้งข้อมูลจองวัคซีน ได้ที่ อสม.ใกล้บ้าน หรือ รพ.สต.พลอยแหวนโทร.089-8637114

✅ ภายในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564ข้อมูล : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลอยแหวน

Q&A / ช่องทางการติดต่อ