มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19
วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวสุดารัตน์ อินทรา (หัวหน้าสำนักปลัด) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และ วัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในขณะที่กักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน มีคำสั่งให้กักตัว 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี

Q&A / ช่องทางการติดต่อ