มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวินัย แพทย์รังษี(นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เข้ามอบถุงยังชีพ(เครื่องอุปโภค-บริโภค และวัสดุ-อุปกรณ์ในกันป้องกันโรค) จำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีคำสั่งให้กักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน อยู่ในเคหสถานตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมทั้ง พ่นยาฆ่าเชื้อและแนะนำวิธีทำความสะอาด และการปฏิบัติตนในระหว่างกักตัวและเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Q&A / ช่องทางการติดต่อ